MED RÖTTER I SKOGEN FÖR EN BIOBASERAD EKONOMI

OM BOBIC

För att stödja utvecklingen av den skogliga värdekedjan beslutade sig medlemmarna för att starta ett kluster: Bothnia Bioindustries Cluster – BOBIC. Vi såg möjligheterna att tillverka nya eller radikalt förbättrade kemikalier, material eller produkter från skogens sidoströmmar, sidoströmmar som idag inte utnyttjas optimalt. Vårt mål är att etablera nya bioraffinaderier i regionen men för att göra det måste vi se till att rätt förutsättningar finns på plats; en intressant teknologi, tillräcklig mängd råvara samt marknad och lönsamhet. Vägen dit börjar med intressanta affärscase som vi kan implementera i vår värdekedja

 

2015

Uppstartsår

12

Medlemsföretag

7100

Anställda hos 

medlemmarna

4

Initierade projekt

 

PROJEKT

Har du en projektidé inom biobaserad ekonomi?

Spännande! Vi arbetar med och stöttar olika typer av projekt inom klustret. Det kan handla om samverkan, samordning, ansökningar, feedback och material av olika slag. Hör av dig till oss och berätta om din idé!

 

MEDLEMMAR

LTU.png
 

KONTAKT

Vill du och ditt företag utvecklas inom biobaserad ekonomi? BOBIC bygger på samverkan främst mellan medlemmar och akademi. Hör av dig till oss för att hitta samverkan för en biobaserad ekonomi med rötterna i skogen.

Kontakta oss

Projektledare

Ulf Westerberg

Innovationsledare

Jeanette Petersson

jeanette.petersson@ri.se

Tel: 010-516 61 93

Innovationsledare

Magnus Andersson

magnus.k.andersson@ri.se

Tel: 010-516 60 08