Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Erbjudande

Är du en aktör som vill tillverka nya biobaserade kemikalier, material eller produkter? Har du innovativa idéer hur vi kan energieffektivisera eller förbättra biobränslet, för att sänka industrins energibehov och därmed indirekt frigöra biomassa till alternativ användning? Då kan vår klustersamverkan vara intressant för just dig!

Erbjudande till dig som har en idé inom biobaserad ekonomi

Vill du skala upp din process till en högre teknik- och marknadsmognadsgrad inkluderat första kommersiella anläggningen eller vill du hitta ytterligare en plats att etablera en mogen teknologi? Då är du välkommen att ta kontakt med oss, för en dialog kring om rätt förutsättningar finns i vår värdekedja.

Klustret skall beakta värdekedjeperspektivet och verka för att vi skapar rätt förutsättningar för såväl befintliga som nya aktörer i värdekedjorna. Vi skall verka för innovation och att ta steg i mognadsgrader på väg mot kommersialisering. Det omfattar såväl mer grundläggande FoU som testbäddar och demonstrationsanläggningar, för att på sikt möjliggöra kommersiella anläggningar.

Redan idag finns goda förutsättningar i vår region. Såväl RISE som Luleå tekniska universitet har omfattande FoU och bra testbäddar. Vi har även nya utvecklingsbolag som installerat pilotanläggningar hos industrin, samt bioraffinaderier som etablerat kommersiella anläggningar. Det finns en bra grogrund för att utveckla innovationer.

 

 

Innovationsledare

Ulf Westerberg

Låter erbjudandet intressant? Tveka inte att kontakta oss för en första dialog kring hur våra förutsättningar kan passa just dig!

070 537 22 00 (Öppnas i ett nytt fönster)ulf.westerberg@piteasciencepark.se (Öppnas i ett nytt fönster)