Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

TREEPOWER – framtidens bioflygbränsle

Mobilitet är en förutsättning för tillväxt och flyget hjälper hela landet att leva. Men flygbranschen står inför en stor utmaning – att bli fossilfri. TreePower ska under tre år utreda och utveckla de förutsättningar som behövs för att starta en storskalig kommersiell inhemsk produktion av bioflygbränsle i Norrbotten, från lokala skogsråvaror.

TREEPOWER – framtidens bioflygbränsle

Treepower har som syfte att utreda och utveckla förutsättningarna för kommersiell tillverkning av biojet (Sustainable Aviation Fuel) med det långsiktiga målet att ett bioraffinanderi etableras i regionen.

För att kunna visa ett hållbart Business case är projektet baserat på olika perspektiv. Alla dessa perspektiv är byggstenar som måste tydliggöras var och en för sig, men samtidigt måste de sättas i kontext till varandra, då det finns strukturer inom var och en som möjliggör vissa handlingsalternativ och omöjliggör andra, vilket påverkar de andra perspektiven. Exempelvis kan en viss typ av teknologi kräva en specifik typ av biomassa, som i sin tur kräver en specifik lokalisering.

Tanken är att utgå från nuläget och gå via möjlig produktion och lokalisering till lämplig produktion och lokalisering, för att se om det tillsammans med marknadsförutsättningarna går att förpacka i ett hållbart business case.

Projektet drivs tillsammans av Luleå Business Region, Luleå tekniska universitet samt Piteå Science Park och finansieras av Europeiska Regionalutvecklingsfonden.