Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Om Bothnia Bioindustries Cluster

Bothnia Bioindustries Cluster är en samverkansform för aktörer inom den skogliga värdekedjan som stöttar samhällets omvandling mot en biobaserad och cirkulär ekonomi.

Med rötterna i skogen för en biobaserad ekonomi

Bothnia Bioindustries Cluster skapar en tydlig arena där regionens triple helix-aktörer kan samverka; industri, forskningsinstitut/akademi och samhället. Tillsammans skapar vi en stark regional drivkraft för ytterligare utveckling av den skogsindustriella värdekedjan. Uppdraget är att skapa innovation kring vad vi kan tillverka av skogliga biomassan, förutom de traditionella produkterna sågade trävaror, massa och papper, samt fasta biobränslen. Samhandlingen i klustret syftar till att skapa förutsättningar för att ta steg mot kommersialisering av nya eller radikalt förbättrade kemikalier, material eller produkter, med en förhoppning om etablering av nya bioraffinaderier i regionen. Det finns redan ett bioraffinaderi i form av Sunpine och vi har förhoppningar om att kunna skapa förutsättningar för fler.

​Samhandling mellan intressenter i en innovationsmiljö kännetecknas av:

– fria aktörer med egna resurser,
– som representerar olika verksamhetslogiker och drivkrafter,
– uppbundna i strukturer som möjliggör vissa handlingsalternativ och omöjliggör andra,
– i ett sammanhang där ingen enskild aktör har den formella möjligheten att bestämma över de andra.

Via att skapa insikt kring och hantera dessa förutsättningar ska aktörerna inom BOBIC stödja en samverkan som driver innovation, entreprenörskap och hållbar tillväxt i regionen.

Hållbarhet genom hela värdekedjan

 

Via att skapa insikt kring och hantera dessa förutsättningar ska aktörerna inom BOBIC stödja en samverkan som driver innovation, entreprenörskap och hållbar tillväxt i regionen.

Att gå från FoU till kommersialisering har många utmaningar, men gemensamt för alla satsningar är att hitta en värdekedja med rätt förutsättningar för etableringen, bl.a. rätt typ av biomassa i tillräcklig volym, möjligheter för systemintegration med befintlig industri och intresse av att samverka kring innovationer. BOBIC kan vara en bra samverkanspartner för den som vill utveckla sin idé till en högre mognadsgrad och hitta en värdekedja med rätt förutsättningar.

En stark drivkraft för vår samhandling är att värdekedjans aktörer har en stark symbios. Det ligger således i allas intressen att värdekedjan som helhet är stark, men det kräver även starka individuella delar av kedjan. Därför har vi lyckats samla största delen av de aktörer som finns inom den värdekedja som omfattar Norrbotten och norra delarna av Västerbotten. Vill du lära dig mer om hur en skogsindustriell värdekedjas symbios så kan du ladda ner detta dokument: Forest-based value chain

En gemensam värdegrund för klustret är hållbarhet genom hela värdekedjan. Vårt hållbarhetsarbete börjar i skogen och går genom hela branschen till slutanvändarna. Utvecklingen inom BOBIC ska stötta samhällets omvandling mot en biobaserad och cirkulär ekonomi.

Medlemmar