Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Bothnia Bioindustries Network – för en biobaserad ekonomi

Projektet Bothnia Bioindustries Network driver de flesta aktiviteter som genomförs inom klustret BOBIC.

Bothnia Bioindustries Network – för en biobaserad ekonomi

Projektet Bothnia BioIndustries Networks mål är att förbättra regionens möjlighet att medverka till övergången till en biobaserad ekonomi.

Bothnia Bioindustries Network delmål är följande:

1. Med fokus på innovationer, som leder till teknik- och tjänsteutveckling inom industrin, bidra till att kommersialisera helt nya eller radikalt förbättrade befintliga material och produkter, baserade på skoglig biomassa.
2. Via BOBIC skapa ett bra underlag för fortsatt regional utveckling inom området biobaserad ekonomi. Detta kommer att leda till att det sker fler regionala projekt med mål att ta steg mot kommersialisering, via att kontinuerligt öka ”Technology Rediness Level” (TRL) på de projekt som genomförs.
3. Via en stark samverkan i värdekedjan skall vi attrahera finansiärer till den kommersialisering som vi avser skall ske i regionen. Detta gäller såväl från befintliga företag som externt kapital.
4. Stärka konkurrenskraften för företagen i värdekedjan genom att öka dess totala nettointäkter, främst i form av att producera värde- och täckningsbidragshöjande material och produkter av sidoströmmar från nuvarande produktionsprocesser.

Aktiviteter

– Samverkan inom värdekedjan och med andra värdekedjor

– Affärsutveckling och kommersialisering

– Omvärldsbevakning

– Övrig samverkan

Detta är aktiviteter som bedrivs regionalt, nationellt och internationellt.

Projektet drivs tillsammans av Piteå Science Park och RISE.

Finansiärer