Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Torrefierad GROT som ersättningsmaterial för torv och biokol

Torrefierad GROT som ersättningsmaterial för torv och biokol

Torv är i dagsläget den viktigaste råvaran och den största delen i jordblandningar. Då torven inte räknas som förnybar inom EUs förnybardirektiv, RED II, är det viktigt att hitta andra alternativa råvaror. Samtidigt ökar efterfrågan från konsumenterna på miljövänliga och hållbara jordprodukter.

Intresset för biokol i jordprodukter motiveras med; att den kan förbättra den mikrobiella aktiviteten, att den kan näringsladdas och hålla vatten, samt att den fungerar som kolsänka.
Projektet syftade till att verifiera att torrefierat material fungerar bra som odlingssubstrat, samt att se om det har tillräckligt långsam nedbrytning för att vara intressant för trädgårdsmarknaden. Det ingick även en teknoekonomisk analys för att se om det var möjligt ur ett kommersiellt perspektiv.

Regionala partners var Sveaskog och RISE.