Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Grönare kompositindustri

Grönare kompositindustri

Kompositindustrin i sin helhet är en stor förbrukare av fossilbaserade härdplaster, lösningsmedel och termoplaster. Regionalt finns långsiktiga och övergripande mål att minska användningen av fossilbaserade material, men det är svårt att hitta bio-baserade lösningar som är lämpliga för att ersätta fossilbaserad plast, fibrer, kärna, förbrukningsmaterial eller lösningsmedel.

Projektet vill utvärdera kända biobaserade alternativa lösningsmedel, ”dammsuga” marknaden efter biobaserade hjälpmaterial och om möjligt hitta samarbetspartners som vill använda mer gröna utgångsmaterial för produktion av dessa material, samt undersöka möjligheterna att använda sidoströmmar från Sunpine som råvara till både härdplast och övriga material.

Regionala partners är Podcomp, Sunpine och RISE.