BBIN 2

EUlogo_v_RGB.png

För framdrift av största delen av verksamheten inom BOBIC driver Piteå Science Park och RISE projektet ”Bothnia Bioindustries Network”, vars några av delmålen är följande:

  1. Med fokus på innovationer, som leder till teknik- och tjänsteutveckling inom industrin, bidra till att kommersialisera helt nya eller radikalt förbättrade befintliga material och produkter, baserade på skoglig biomassa.

  2. Via BOBIC skapa ett bra underlag för fortsatt regional utveckling inom området biobaserad ekonomi. Detta kommer att leda till att det sker fler regionala projekt med mål att ta steg mot kommersialisering, via att kontinuerligt öka ”Technology Rediness Level” (TRL) på de projekt som genomförs.

  3. Via en stark samverkan i värdekedjan skall vi attrahera finansiärer till den kommersialisering som vi avser skall ske i regionen. Detta gäller såväl från befintliga företag som externt kapital.

  4. Stärka konkurrenskraften för företagen i värdekedjan genom att öka dess totala nettointäkter, främst i form av att producera värde- och täckningsbidragshöjande material och produkter av sidoströmmar från nuvarande produktionsprocesser.

Aktiviteter

  • Samverkan inom värdekedjan och med andra värdekedjor

  • Affärsutveckling och kommersialisering

  • Omvärldsbevakning

  • Övrig samverkan

 

Detta är aktiviteter som bedrivs regionalt, nationellt och internationellt.

Finnansiärer

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, Längmanska företagarfonden och Sparbanken Norrbotten – Framtidsbanken.