INFORMAT

Användning av skogliga resurser för framställning av biomaterial och bioenergi kommer att ha en värdeökande effekt på våra naturresurser och en positiv inverkan på skogsbaserad industri och den biobaserade samhällsekonomin.

Syftet med projektet är att undersöka om man kan kombinera produktion av biokol, kolfiber och biogas genom att använda en organosolv förbehandling, som klarar av att separera ligninet från cellulosan. Med denna teknik har man bättre förutsättningar att få ett rent biokol via det kolrika ligninet och högre biogasproduktion via den sockerrika cellulosan, än vid förbehandling med enbart ångexplosion, som inte kan separera ut ligninet lika bra.

Biokolet som fås via processen är så rent att materialet kan vara intressant för vattenrening. Projektet kommer också att utveckla metoder för att använda lignin till att framställa aktivt kol och kolfibrer.

Partners: Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, Sveaskog, Miljötekniskt center, Podcomp, BOBIC

1/4