TREEPOWER

Treepower har som syfte är undersöka och påverka förutsättningarna för kommersiell tillverkning av biojet (Sustainable Aviation Fuel) med det långsiktiga målet att ett bioraffinanderi etableras i regionen.

För att kunna visa ett hållbart Business case är projektet baserat på olika perspektiv. Alla dessa perspektiv är byggstenar som måste tydliggöras var och en för sig, men samtidigt måste de sättas i kontext till varandra, då det finns strukturer inom var och en som möjliggör vissa handlingsalternativ och omöjliggör andra, vilket påverkar de andra perspektiven. Exempelvis kan en viss typ av teknologi kräva en specifik typ av biomassa, som i sin tur kräver en specifik lokalisering.

Tanken är att utgå från nuläget och gå via möjlig produktion och lokalisering till lämplig produktion och lokalisering, för att se om det tillsammans med marknadsförutsättningarna går att förpacka i ett hållbart business case.

 

Projektet drivs tillsammans av Luleå Business Region, Luleå tekniska universitet samt Piteå Science Park och finansieras av Europeiska Regionalutvecklingsfonden.