ERBJUDANDE

Är du en aktör som vill tillverka nya kemikalier, material eller produkter eller har du innovativa idéer hur vi kan energieffektivisera, för att sänka industrins energibehov eller förbättra biobränslet och därmed indirekt för att frigöra biomassa till alternativ användning? Vill du skala upp din process till en högra teknik- och marknadsmognadsgrad eller hitta ytterligare en plats att etablera en mogen teknologi? Då är du välkommen att ta kontakt med oss, för en dialog kring om rätt förutsättningar finns i vår värdekedja.

Klustret skall beakta värdekedjeperspektivet och verka för att vi skapar rätt förutsättningar för såväl befintliga som nya aktörer i värdekedjorna. Vi skall verka för innovation och att ta steg i mognadsgrader på väg mot kommersialisering. Det omfattar såväl mer grundläggande FoU som testbäddar och demonstrationsanläggningar, för att på sikt möjliggöra kommersiella anläggningar.

Redan idag finns goda förutsättningar i vår region. Såväl RISE som Luleå tekniska universitet har omfattande FoU och bra testbäddar. Vi har även nya utvecklingsbolag som installerat pilotanläggningar hos industrin. Det finns en bra grogrund för att utveckla innovationer.

Värdekedja_sifferlös.jpg